Studii


• Absolvent al Facultăţii de Electrotehnică Timişoara-1986, specialitatea inginer calculatoare


• Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Oradea 2003, specialitatea psihologie


• Master în Consiliere Psihologică şi Educaţională


Locul de muncă actual Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea


Locuri de mucă anterioare diferite licee din Oradea, Marghita şi Popeşti


Psihologie educaţională - Psiholog cu liberă practică


• treapta de specializare practicant autonom


Psihologie clinică - Psiholog cu liberă practică


• treapta de specializare practicant autonom


Consilier în psihoterapie pozitivă


• diplomă de consilier în psihoterapia pozitivă


Psihoterapeut în psihoterapie pozitivă


• diplomă de psihoterapeut în psihoterapia pozitivă


Psihologia muncii


• treapta de specializare practicant în supervizareFormator judeţean în disciplina Consiliere şi Orientare a Elevilor

Participare cu lucrări la întruniri profesionale în calitate de psiholog


Simpozion Internaţional Teorie şi practică în profesionalizarea psihologului şcolar, Bucureşti 25-28.Septembrie.2006
Scoala de vară de Psihanaliză 13-15 Iulie 2007
Conferinţa ştiinţifică internaţională Perspective ale educaţiei sociale şi emoţionale, Băile Felix, 31Mai-3 Iunie 2007
Conferinţa Naţională a Asociaţiei Psihologilor Şcolari

Activitate ca formator judeţean în disciplina Consiliere şi Orientare a Elevilor
Curs avizat de MEC intitulat "Comunicarea cu elevii" de liceu şi adresat profesorilor

Curs avizat de MEC intitulat "Şcoala părinţilor" şi adresat părinţilor cu copii în ciclul primar şi gimnazial